CERTIFICAT DE CALITATE SI GARANTIE

1. Prezentul Certificat de Garantie este eliberat de SC CONNA TONY SRL (CONNA TONY), in calitate de Furnizor, si garanteaza repararea produselor in conformitate cu Conditiile de Garantie descrise in continuare. Fabricantul garanteaza componentele furnizate impotriva defectelor de fabricatie si de material, satisfacand toate specificatiile tehnice, pe perioada mai jos stabilita cu incepere de la data cumpararii de catre utilizatorul final.
2. Noi, CONNA TONY, declaram pe propria raspundere ca produsul/produsele la care se refera acest Certificat de Garantie este/sunt conforme cu urmatoarele standarde/reglementari: OG nr 21/1992, HG nr 394/1995 cu modificarile si completarile ulterioare si respecta cerintele de securitate in utilizare demonstrate prin marca CE a furnizorului aplicata pe produs, declaratia furnizorului si rapoartele de incercari.
3. PRODUSE SI LEGI APLICABILE. Produsele comercializate de CONNA TONY sunt destinate activitatilor comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale, realizate de PROFESIONISTI (in calitate de Beneficiari), asa cum sunt ei definiti in Codul Civil, art. 2 par 2 si 3. Conditiile de garantie se acorda in conformitate cu OG nr 21/1992 si HG nr 394/1995 cu modificarile si completarile ulterioare.
4. TERMENUL DE GARANTIE al produselor este specificat in tabelul de mai jos.

5. DURATA MEDIE DE UTILIZARE A PRODUSELOR in regim normal de functionare este de 3-5 ani, daca se respecta conditiile tehnice de functionare specificate in manual si prevederile privind instructiunile de instalare, utilizare, manipulare, transport si intretinere / mentenanta a produselor.
6. SESIZARE TEHNICA Orice sesizare sau reclamatie privind produsele aflate in perioada de garantie, va fi adresata in scris Furnizorului prin sesizare prin email la [email protected].
Doar in cazurile exceptionale in care acest lucru nu este posibil, sesizarea poate fi facuta telefonic, la tel 0751.270.083 in zilele de luni- vineri intre orele 9:00-17:00 cu cererea expresa catre tehnicianul de serviciu al Furnizorului sa fie deschida Sesizare Scrisa in sistemul intern al Furnizorului. Beneficiarul va ramane la telefon cu tehnicianul de serviciu al Furnizorului pana la completarea Sesizarii Scrise cu cele reclamate.
7. OBLIGATIILE FURNIZORULUI. Furnizorul isi asuma, in perioada de garantie, urmatoarele obligatii:
7.1. Diagnosticarea, expertiza, demontarea/montarea, repararea sau inlocuirea GRATUITA a subansamblelor defecte, la punctul de lucru al Furnizorului.
7.2. Daca Furnizorul, in urma expertizei, constata ca defectiunea a intervenit cu respectarea tuturor obligatiilor beneficiarului – inscrise mai jos – si a conditiilor de exploatare impuse de furnizor, furnizorul se obliga sa remedieze defectiunea in cadrul unei perioade rezonabile de timp, dar nu mai mult decat 10% din perioada de garantie, perioada ce incepe de la reclamarea defectiunii si luarea in primire a produsului de catre Furnizor.
7.3. Perioada de garantie incepe la data vanzarii produsului si se prelungeste cu timpul scurs de la data reclamatiei pana la data remedierii defectiunilor. Prelungirea perioadei de garantie se inscrie in Certificatul de Garantie.
8. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
8.1. Avand in vedere ca produsele livrate pot avea in componenta subansamble electronice si mecanice sensibile, beneficiarul este obligat sa respecte cu strictete conditiile de manipulare, transport, depozitare, punere in functiune/instalare, exploatare, intretinere / mentenanta si reparatii prevazute in documentatia tehnica a produselor, precum si a urmatoarelor conditii tehnice generale de instalare si utilizare:
8.2. Beneficiarul se obliga sa trateze produsele cu maxima responsabilitate si sa se asigure ca acestea sunt utilizate numai de catre personal competent si specializat.
8.3. Beneficiarul se obliga sa utilizeze produsele in mediu de lucru potrivit ( mediu de lucru uscat, acoperit, etc)
8.4. Beneficiarul se obliga sa nu faca modificari in structura echipamentului fara permisiunea scrisa a CONNA TONY. Orice int erventii (montari, demontari de subansamble-componente, cabluri, accesorii, inclusiv extinderi ale configuratiei inscrise in Certificat) asupra produselor livrate de CONNA TONY vor fi executate exclusiv de catre personalul tehnic specializat al CONNA TONY. In acest sens, pentru orice interventie efectuata de terti, Beneficiarul are obligatia de a prezenta dovada acestui fapt (bon fiscal, factura, bon de service, etc.), chiar daca PRODUSUL a fost livrat desigilat.
8.5. Beneficiarul se obliga sa urmareasca si sa respecte planul de revizii si sa realizeze in mod regulat operatiunile de mentenanta pentru produsele achizitionate.
8.6. Beneficiarul se obliga sa foloseasca numai consumabile autorizate pentru produsele achizitionate.
8.7. Neindeplinirea uneia dintre conditiile de mai sus duce la anularea garantiei acordate de catre Furnizor.
8.9. In cazul instalarii sau al oricarei interventii tehnice a Furnizorului la sediul Beneficiarului, acesta din urma va asigura pregatirea infrastructurii necesare (acces, spatiu de manevra si instalare / servisare, curent electric, aer comprimat, apa distilata, sisteme PC, mostre material, conditii de mediu cf specificatiilor, etc) si a mijloacelor tehnice (personal, motostivuitor, sisteme transport, transpaleti, etc) necesare manipularii si servisarii produselor.
9. GENERALITATI
9.1. In timpul perioadei de garantie, fara nici un cost aditional, CONNA TONY va repara sau inlocui produsele sau componentele defecte cu altele noi sau, la optiunea CONNA TONY, cu componente echivalente ca performanta. Toate componentele sau produsele inlocuite vor trece in proprietatea CONNA TONY;
9.2. In timpul perioadei de garantie, serviciile tehnice de garantie se realizeaza gratuit la punctul de lucru al Furnizorului, in cadrul Dept Tehnic, unde exista suficiente mijloace, componente si resurse pentru reparatie, verificare si testari functionale.
9.3. Beneficiarul achita cheltuielile de deplasare a echipei tehnice a Furnizorului pe baza unui deviz acceptat inainte de interventie pentru solicitarile de interventie mobila la locatiile Beneficiarului. Cheltuielile de deplasare vor include costurile de transport a echipei tehnice, cazare si diurna;

9.4. Vizitele de intretinere nu sunt incluse in garantie. Daca beneficiarul solicita lucrari suplimentare acesta va achita contravaloarea manoperei orare aferente lucrarii.
9.5. Produsele software preinstalate nu fac obiectul acestui certificat de garantie. CONNA TONY nu este raspunzatoare pentru eventualele pierderi de soft ce ar putea interveni in cazul reparatiei produselor, sarcina salvarii datelor fiind responsabilitatea clientului.
9.6. In cazul oricarei reclamatii, beneficiarul are obligatia de a prezenta, la sediul CONNA TONY, produsele defecte ambalate corespunzator si potrivit pentru protejarea integritatii produsului, impreuna cu certificatul de garantie si descrierea detaliata OBLIGATORIU in scris (sau email) sau a defectului (configuratia si tipul erorilor care apar, mesajele de eroare, conditiile in care apar si frecventa erorilor), precum si documentatia/cartile tehnice ce au insotit produsul de livrare. Lipsa acestora atrage dupa sine neefectuarea interventiilor in garantie (nu se primesc produsele in service).
9.7. Furnizorul asigura contracost intretinerea si repararea produselor si in afara periodei de garantie – pe toata durata medie de utilizare a acestora (specificata la DURATA MEDIE DE UTILIZARE A PRODUSELOR).
9.8. La interventiile pentru reclamatii neintemeiate, beneficiarul va achita taxa de constatare si costul manoperei aferente interventiei care nu pot fi mai mici de 50 EUR la cursul zilei (fara TVA) precum si eventuale cheltuieli de deplasare.
9.9. Constatarea de catre personalul service autorizat al CONNA TONY ca defectarea majora a produsului se datoreaza exclusiv vinei clientului duce la pierderea imediata a garantiei produsului.
9.10. In cazul in care defectiunea a intervenit datorita nerespectarii conditiilor de garantie si a obligatiilor beneficiarului, pe langa pierderea imediata a garantiei produsului, beneficiarul va fi obligat la achitarea taxei de constatare si manopera aferenta interventiei. Taxele si manopera si se vor achita pe loc, la cursul RON/EUR
9.11. Furnizorul nu raspunde de eventuala nefunctionare (totala sau partiala) sau incompatibilitate a produselor livrate de CONNA TONY cu produse/ echipamente achizitionate de la alte firme. Pentru solicitarea testarii unor produse livrate de CONNA TONY impreuna cu altele achizitionate de la alte firme se percepe o taxa de manopera de 50 EUR fara TVA/ora.
9.12. Furnizorul nu isi asuma responsabilitatea pentru defecte generate de o terta parte. Defectele cauzate astfel nu fac obiectul garantiei. Furnizorul isi rezerva dreptul de a verifica conditiile de utilizare a produselor livrate la sediul beneficiarului, la o solicitare in garantie.
9.13. Nu se pot returna produse care nu mai corespund dorintelor sau scopurilor cumparatorului.
9.14. Furnizorul nu poate fi considerat responsabil fata de Beneficiar sau terte persoane pentru eventuale pierderi sau prejudicii de orice natura, directe si indirecte, survenite in urma utilizarii produselor sau cauzate de defectarea acestora, singura obligatie a furnizorului fiind repararea produsului defect.
10. CONDITII VALABILITATE GARANTIE. Garantia este valabila in urmatoarele conditii:
10.1. Aceste produse sunt cumparate de la CONNA TONY;
10.2. Acest Certificat de garantie poarta stampila CONNA TONY.
10.3. Beneficiarul nu are restante catre CONNA TONY in ceea ce priveste plata produselor acoperite de garantie
10.4. Certificatul de garantie nu este transmisibil
11. ACCESORII SI CONSUMABILE NEINCLUSE IN GARANTIE. Produsele livrate pot include consumabile din categoria accesorii (ex: SISTEME DE GRESARE, BUCSI, BOLTURI, GARNITURI, FURTUNE HIDRAULICE, CUPLE RAPIDE etc) si alte materiale consumabile (ex: PRODUSE DE GRESARE, ULEIURI, FILTRE etc), care vor necesita inlocuire la intervale regulate. Garantia produsului nu se acorda pentru aceste consumabile si accesorii.
12. CONDITII SI DEFECTE NEACOPERITE DE GARANTIE. Garantia acopera numai acele defecte care apar in exploatarea normala a produsului si nu se aplica pentru:
12.1. Nerespectarea de catre Beneficiar a conditiilor de manipulare, transport, depozitare, instalare, punere in functiune si utilizare prevazute in documentatia ce insoteste produsul – socuri electrice, mecanice, termice, grad ridicat de impuritati si/sau umiditate excesiva in incaperea de lucru, asezarea in pozitii altele decat cele descrise in manualul de utilizare, obiecte straine intrate in echipament, lichide, etc.;
12.2. Nerespectarea de catre Beneficiar a procedurilor de intretinere si mentenanta regulata specificate in manualul utilajlului/atasamnetului si sau transmise de catre personalul specializat al Furnizorului. Neefectuarea operatiunilor de mentenanta duce la functionar ea incompleta sau incorecta a produselor si la deteriorarea unor componente si sau consumabile .
12.3. Interventii neautorizate asupra produselor executate de persoane neautorizate de CONNA TONY cum ar fi montari, demontari de subansamble, modificari si sau ajustari partiale sau totale ale produselor, extinderi ale configuratiei inscris e in certificat, reparatii de catre personal neapartinand CONNA TONY sau personalului autorizat de catre acesta;
12.4. Exploatarea peste limitele maxime de functionare prevazuta de producator, sau exploatare defectuoasa, solicitari anormale in utilizare;
12.5. Defectiuni datorate utilizarii unor consumabile, materiale necorespunzatoare sau cu specificatii necorespunzatoare.
12.6. Defecte datorate instalarii necorespunzatoare, conectarii incorecte a componenteleor, accidente, dezastre, precum si datorate conectarii / deconectarii echipamentelor in timpul functionarii, deteriorari ale produselor datorate unor accidente (lovituri sau socuri mecanice, descarcari electrice, socuri de tensiune / curent, etc.);
12.7. Produse si/sau echipamente care prezinta lipsa etichetelor cu numerele seriale, desfacerea, modificarea sau ruperea sigiliilor de garantie ale produsului precum si interventii asupra produselor ce duc la distrugerea sigiliului (acolo unde este cazul) sau a seriei subansamblului/echipamentului;
12.8. Pierderea certificatului de garantie;
12.9. Produse si/sau echipamente care prezinta subansamble cu urme de condens la interior, urme de produse necorespunzatoare pentru bunul uz al produsului (ulei, antigel, solutii de gresare neconforme), lichide, praf excesiv sau alte obiecte straine in interiorul carcaselor, depuneri de lichide sau solide, oxidare, coroziune, infundare sau blocare cu corpuri straine .
12.10. Daune aparute ca urmare a accidentelor cum ar fi inundatii, furtuni, fulgere, foc, furt, etc. Defectele descrise mai sus se repara in afara garantiei si vor fi platite de Beneficiar.
13. TRANSPORT
13.1. In cazul livrarii produselor prin curier rapid Beneficiarul are obligatia ca la la primire sa inspecteze coletele si sa verifice integritatea acestora. Daca la momentul livrarii produselor se constata deteriorari sau distrugeri ale coletelor livrate prin curierul agr eat de CONNA TONY, Beneficiarul va deschide si inspecta fizic coletele, iar apoi va consemna orice deteriorare sau distrugere a coletelor livrate intr-un Proces Verbal de Constatare incheiat cu curierul agreat de CONNA TONY.
13.2. Orice reclamatie in garantie privitoare la integritatea unor produse livrate prin curierul agreat de CONNA TONY se va face in scris, in termen de 5 zile de la data primirii produsului, si va fi insotita de copii dupa documentul de transport si dupa Procesul -Verbal de Constatare incheiat cu reprezentantul curierului. Prevederea se aplica echipamentelor, inclusiv materialelor si pieselor consumabile incluse in componenta echipamentelor. Orice reclamatie in garantie privitoare la deteriorarea coletelor in timpul transportului nu va fi luata in considerare fara copia dupa Procesul Verbal de Constatare incheiat cu reprezentantul curierul agreat de CONNA TONY.
13.3. Furnizorul nu isi asuma raspunderea pentru defectiunile aparute in timpul transportului produselor catre unitatea service a Furnizorului daca acestea au fost ambalate intr-un mod necorespunzator.
13.4. Furnizorul nu isi asuma raspunderea in cazul defectiunilor aparute in timpul transportului de la / catre unitatea service daca transportul a fost realizat in alte conditii decat cele recomandate de catre personalul tehnic autorizat al Furnizorului.
Produsul livrat poate avea in componenta subansamble electronice si mecanice delicate, care necesita respectarea cu strictete a conditiilor de manipulare si transport in vederea evitarii aparitiei unor noi defectiuni datorate transportului.